Friday, 12 October 2012

LANGKAH MEMBUAT SOROTAN KAJIAN


Macamana nak memulakan sorotan kajian?


mudah saja...cuba ikut langkah-langkah berikut:-


 


Persoalan di atas dapat membantu dalam memulakan sorotan literatur

Terdapat lima (5) kaedah yang boleh digunakan untuk membuat kaedah sorotan literatur (literature review)

a)    Membanding dan membeza

b)    Menganalisis

c)    Menilai

d)    Kesimpulan

e)    Mensintesisa) Membanding dan membeza
·   Mencari perbezaan dan persamaan dari segi ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa

·   Digunakan apabila:
o    terdapat dua atau lebih ciri atau kemungkinan
o    membuat keputusan atau pilihan

·    Langkah penggunaan:
i.   perhatikan dan berikan tumpuan pada satu atau beberapa ciri kajian tindakan.
ii.  kenalpasti ciri kajian tindakan tersebut
iii. nyatakan ciri persamaan dan perbezaan

b) Menganalisis
·    Menceraikan maklumat ke bahagian-bahagian lebih kecil dan menghuraikan maksud yang tersirat
·    Digunakan untuk memahami dan mengenal hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip-prinsip yang terlibat

c) Menilai
·    Mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sesuatu perkara berdasarkan bukti yang sah

·   Digunakan apabila:
o    ingin memilih sesuatu
o    menerima atau menolak sesuatu idea

d) Kesimpulan
·    Menyatakan hasil sesuatu kajian berdasarkan pada satu hipotesis dan mengukuhkan
berdasarkan penyiasatan


·    Digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong kenyataan

e) Mensintesis
·    Menggabungkan idea-idea, unsur atau item yang berasingan seterusnya menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan esei, lukisan atau artifak


Jangan lupa!!!!

  • Catatkan dengan lengkap nama pengarangtajuk karangan (atau tajuk bukunama penerbitanmisalnyaKajian ekonomi Malaysia, AnalisisPertanika, Journal of Economics Literature dan lain-lain(atau nama penerbitbagi buku), tempat dan tarikh penerbitanMaklumat yang lengkap ini akan menjadi sebahagian daripada bibliografi atau senari rujukan laporan penyelidikan kelak.
  • Catatkan juga halaman bagi sesuatu petikan daripada penerbitan yang diteliti ituAdalah menjadi amalan biasa bagi suatu penuli ilmiah menyelitkan sesuatu sumber fakta atau kenyataan yang didapati daripada karya tulisan terdahulu dengan lengkap termasuk halaman sesuatu petikan yang telah diambil.


5 comments:

  1. Good work, syabas. Cara penulisan yang menarik dan santai. Banyak maklumat berguna dipaparkan.Cuba link dengan beberapa laman web lain yang berkaitan dalam Internet.

    ReplyDelete